Kuhmo Oy on tilannut Heinolan Sahakoneet Oy:ltä kaksivaiheisen automaattisen suurtehokanavakuivaamon tyyppiä HTC, jonka kapasiteetti on noin 65.000 m3 vuodessa. Kuivaamossa voidaan kuivata 16-50 mm mänty- ja kuusisahatavaraa sahatuoreesta 12-18 % loppukosteuksiin. Uusi kanavakuivaamo on varustettu suurella lämmöntalteenottolaitteistolla, kuormanpainimilla ja energian mittauksella. Uusi kanavakuivaamo otetaan käyttöön vuoden 2018 alkupuolella ja investointi poistaa Kuhmo Oy:n tuotannon pullonkaulan mahdollistaen tuotannon kasvattamisen. 

"Vertasimme eri toimittajia, mutta valitsimme HEINOLAn teknisin ja taloudellisin perustein, sanoo Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha.  HEINOLA tarjosi suurimman kapasiteetin kytkettynä traverssiratoihimme. Täysi automaattisuus oli niin ikään merkittävä valintaperuste. Edellisen kuivaamotoimituksen ja muiden laitetoimitusten perusteella luotamme HEINOLAn projektinhallintaan, tekniseen tukeen ja huoltopalveluihin."

Heinolan Sahakoneet kiittää luottamuksesta!