Ruotsalainen Moelven Notnäs AB investoi jälleen HEINOLAn kamarikuivaamoihin. Tämä on jo toinen kerta vuoden sisällä, kun Moelven kääntyy HEINOLAn puoleen uuden laadukkaan kuivauskapasiteetin tarpeessa. Kamareita on taas kaksi kappaletta, ne ovat tyyppiä HCH ja niiden yhteiskapasiteetti on noin 40.000 m3. Kamarikuivaamoissa voidaan kuivata 32 - 75 mm mänty- ja kuusisahatavaraa sahatuoreesta 8-18 % loppukosteuksiin. Uudet kamarikuivaamot otetaan käyttöön vuoden 2018 alkupuolella.

Heinolan Sahakoneet Oy kiittää luottamuksesta!