Arvot

Nämä yhteiset arvomme määrittävät tavoitteemme. Ne ovat periaatteita, joiden mukaan toimimme ja jotka ohjaavat valintojamme. Arvot kuvaavat työyhteisömme tahtotilaa.

Osaaminen

Kun osaamme tehdä itse, osaamme myös valita oikeat yhteistyökumppanit. Se on myös asiakkaamme etu.

Jatkuva kehitys

Ala kehittyy ja vaatii jatkuvasti enemmän: me olemme kehittämässä tulevaisuutta.

Avoimuus

Uskomme ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Avoimesti ja yhteistyössä.

Luotettavuus

Laajojen kokonaisuuksien hallitsemista ja toimitusvarmuuden merkitystä ei voi liiaksi korostaa, luottamus on osa työtämme.

Kansainvälisyys

Toimintamme kansainvälisillä markkinoilla tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme.

Korkea yritysetiikka

Vuosien kokemus, vaativat toimitukset ja osaava henkilöstö ovat luoneet luotettavan ja tunnustetun HEINOLAn mallin.