Historia

1890 Ensimmäiset raamisahat Karhulasta Ahlströmiltä.
1930-1970 Kehäsahojen valtakausi.
1965 1965 Plan- Sell Oy perustettiin Helsinkiin.
1966 Plan-Sell Oy:n konepaja perustettiin Heinolaan.
1966-1980 Kotimaan toimitusten ohessa mm. yli 100 rimoituskonetta
ja yli 30 tasaamoa silloiseen Neuvostoliittoon.
1980-luku Särmäysautomaatit yleistyivät Suomen sahoilla.
Plan-Sell ja Ahlström yhteen sahakoneiden osalta.
Valmetin sahatavarankäsittelyliiketoiminta ja Bioneerin hakkuriliiketoiminta ostettiin.
1990-luku Vuosikymmenen alkupuolella useita uusia sahalinjoja Suomeen.
1995 Troponor, sittemmin Sorb Industri Ab omistajaksi. Vuosikymmenen loppupuolella lähes 100% markkinaosuus sahalaitoshakkureissa.
2000-luku Venäjälle suuria laitostoimituksia, kotimaassa paljon laitosmodernisointeja, energiahakkurit voimakkaasti kuvaan mukaan.