HEINOLA 1310 TRUCK OCH HEINOLA 910 TRUCK

De största huggarna i vår huggfamilj har en stor huggtrumma i stabilt och kompakt utförande. De två fullängdsknivarna gör det möjligt att snabbt byta knivar. Den stora inmatningsöppningen underlättar inmatning av allt slags material, även stora stammar. Flisen blåses direkt upp i flisröret av huggtrumman och får en extra skjuts av en accelerator. Arbetsprincipen gör huggen stabil och medför en ekonomisk energiförbrukning.

Huggarna har finesser som säkerställer en hög fliskvalitet och problemfri drift. Det inbyggda sållet garanterar en homongen fliskvalitet. Motstålet är försett med brytbultar. Motstålets utförande minimerar skador som kan förorsakas av stenar eller bitar av metall som kan komma in i huggen. Servicepunkterna nås enkelt genom sidodörrar.

NY TRUMHUGG HEINOLA 97 RSE

Högsta fliskvalitet med ny generation huggar

Den nya huggen HEINOLA 97 RSE , baserad på den framgångsrika HEINOLA 97 RS, producerar flis av högsta kvalitet av bakar, ribb och avkap. Flisen svarar upp mot industrins stränga krav. Hög fliskvalitet och rätt flisstorlek garanterar en kort återbetalningstid.

Nytt motstål förenklar arbetet

Underhåll, inställning och byte av motstål görs enkelt från huggens utsida. Motstålet fäller ned vid överbelastning och återställs enkelt till sitt arbetsläge. Denna nya finess snabbar upp flisningsprocessen och minimerar servicetiden.

FI
AAA
Bisnode, highest credit worthness