AJANKOHTAISTA

6.5.2018


Heinolan Sahakoneet Oy ja Hekotek AS toimittavat yhdessä tuorelajittelu- ja rimoituslaitoksen Iisveden metsä Oy:lle

Uusi laitos Iisvedellä sijoitetaan sahan nykyisen lajittelulaitoksen viereen, ja nykyinen laitos alkaa tämän jälkeen toimimaan kuivalajittelulaitoksena. Uuden laitoksen kapasiteetti on noin 150 000 m3 tuoretta sahatavaraa vuodessa.

Lajittelulaitokseen sisältyy mm. automaattinen kameralajittelulaitteisto, portaattomat katkaisut mahdollistava servovaste, yläpuolelta työntävä lajittelukuljetin ja 20 pystylokeroa. Rimoitus varustetaan apuhissillä ja 12 rimakasettia sisältävällä automaattisella rimanjakelulla. Toimitukseen sisältyy myös rimojen varastointijärjestelmä 25 000 rimalle. Riman syöttö on sijoitettu niin, että rimoituskoneen hoitaja valvoo myös riman syöttöä.

HEINOLAn omien laitteiden lisäksi laitokseen tulee useita sisaryhtiö Hekotekin laitteita. Hekotek toimittaa mm. sähköistyksen ja automaation, pölynpoistojärjestelmän ja hakekuljettimen hakkurilta hakesiiloon.

Laitoksen suunnittelu on jo käynnistetty, ja laitos toimitetaan Iisveden Metsälle pääosin vielä tämän vuoden syksyn ja alkutalven aikana. Tuotantoon Iisvedellä päästään alkuvuodesta 2019.

Lue uusin HEINOLA News -asiakaslehtemme

HEINOLA NEWS

Lataa lisää