AJANKOHTAISTA

28.12.2022


Heinolan Sahakoneiden kulunut vuosi oli vaihderikas ja työntäyteinen

Kulunutta vuotta ovat kuvanneet haasteet elektroniikkakomponenttien saatavuudessa, pitkissä toimitusajoissa ja nopeasti kasvaneessa inflaatiossa. Toimintaa koko toimialalla ovat vaikeuttaneet osaavan työvoiman puute ja Ukrainan sota kaikkine välillisine vaikutuksineen.

Toimintaympäristömme haasteista huolimatta olemme sopeutuneet ja selvinneet tässä poikkeavassa tilanteessa. Vuoden aikana kokemamme haasteet ovatkin opettaneet organisaatiomme ketteräksi sopeutujaksi erilaisiin toimintaympäristön muutoksiin.

 

”Asiantuntemuksemme vaativien kuivaamoprojektien toimittajana on vahvistunut.”

 

Haasteellisessa ja vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristöstä olemme pystyneet toimimaan asiakkaiden kanssa melko normaalisti. Historiamme mittavimman kuivaamoprojektin valmistuminen maailman moderneimmalle Metsä Fibre Rauman sahalle ja kuivaamoprojekti Ruotsin suurimmalle sahalle Södra Värölle ovat vahvoja näyttöjä kyvystämme toimittaa tehokkaita ja moderneja kuivaamoratkaisuja erilaisiin korkean vaatimustason toimintaympäristöihin luotettavasti ja aikataulussa.

 

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Vuoden 2023 alkua tulee vaikeuttamaan edelleen jatkuva sota Ukrainassa ja tästä aiheutuva energiakriisi. Kasvava inflaatio ei näytä helpottavan lähiaikoina ja puutteet komponenteissa sekä osaavan työvoiman saatavuudessa tulevat jatkumaan myös vuoden 2023 aikana.

On myös mahdollisuus, että pitkittyvät työmarkkinakentän neuvottelut voivat tuoda epävarmuutta ensimmäisen vuosipuoliskon toimintaympäristöön. Kaikista näistä epävarmuustekijöistä huolimatta pitkän aikavälin näkymät näyttävät positiiviselta mekaaniselle metsäteollisuudelle.

Toimialan suotuisalla kehityksellä tulee olemaan positiivinen vaikutus investointien jatkumiseen tulevaisuudessa – tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että alan kilpailukyvystä ja ennustettavasta toimintaympäristöstä pidetään huolta tulevaisuudessa.

 

”Luotamme vahvasti valittuun kolmen kivijalan strategiaamme.”

 

Heinolan Sahakoneilla luotamme vahvasti valittuun strategiaamme olla kuivaamoiden ja hakkureiden erityisosaaja. Tämän lisäksi jatkamme vahvaa panostusta HEINOLA Servicen huolto- ja varaosapalveluihimme. Kotimaisen energiapuun noussut kysyntä on tuonut kasvua teollisuus- ja biohakkuriliiketoimintaan, samoin HEINOLA Servicen liikevaihto on ollut hyvällä tasolla kuluneen vuoden aikana. Tuleva vuosi 2023 näyttää Heinolan Sahakoneiden osalta valoisalta.

Kiitokset kuluneesta vuodesta!


Jan Räsänen

toimitusjohtaja
jan.rasanen@heinolasm.fi
+358 44 732 3813

 

Toimitusvalikoimaan kuuluu kuivauksen teknologiat sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Meillä on lisäksi satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta, ja olemmekin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia.

Tutustu tarjontaamme

Lataa lisää