AJANKOHTAISTA

8.11.2023


Hyvän hakkurin tuntomerkit

Haketus tapahtuu puuta leikkaamalla, jolloin lopputuotteena syntyy tasalaatuista haketta. Laadukas hake tehdään hakkurilla, ei seulonnalla. Tasalaatuisuus on keskeistä etenkin selluteollisuudelle. Hakkureissakin on eroja. Satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta antavat meille perspektiiviä asiaan. Heinola on yksi Euroopan johtavista hakkuritoimittajista ja uskomme tietävämme, mikä on olennaista hyvälle hakkurille.

Lyhyesti sanottuna hyvä hakkuri on yksinkertainen, luotettava, pitkäikäinen ja tuottaa laadukasta haketta. Ja yhtä lailla: hakkureiden ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus yksinkertaisuuteen, luotettavuuteen, pitkäikäisyyteen ja hakkeen laatuun.

 

Raaka-aineesta liikkeelle

Soveltuvan hakkurin hankinnassa lähdetään liikkeelle raaka-aineesta: mistä ja millaisesta materiaalista haketta tehdään? Onko raaka-aine märkää vai kuivaa? Mikä on haketettavan raaka-aineen koko ja muoto? Myös raaka-aineen tasalaatuisuus vaikuttaa. Tasainen raaka-ainevirta takaa hyvän hakkeen. Pitkästä raaka-aineesta tulee hyvää haketta, koska puun syysuunta on kohtisuora suhteessa teriin haketuksen aikana.
 

Mitoitus kuntoon

Hakkurin mitoituksiin vaikuttavat raaka-aine ja tavoiteltu hakemitta. Tässä mitoituksessa on otettava huomioon terärummun halkaisija, syöttöaukon koko, syöttölaitteen tyyppi, moottoriteho sekä terämäärä ja -nopeus. Jokainen tarve on omanlaisensa, joten mitoituksien tarkka laskenta korostuu hakkurin valinnassa.

 

Syöttölaite raaka-aineen mukaan

Hakkurin syöttölaite valitaan myös raaka-aineen perusteella. Valittavat vaihtoehdot ovat kuilu- ja vaakasyöttöiset mallit. Vaakasyöttöisistä malleista valittavana ovat yläpuolisella syöttölaitteella varustettumalli sekä viiluille ja lyhyille pätkille soveltuva monitelasyöttölaite. Haketettavan raaka-aineen mukaan oikein valitulla syöttölaitteella varmistetaan hyvä ja tasalaatuinen hake. Monitelasyöttölaitteen rakenteen ansiosta haketettava materiaali ei pääse ruuhkaantumaan ja pysyy rullien ohjauksessa mahdollisimman lähellä rumpua. Yläsyötin on suunniteltu siten, että se nousee materiaalin päälle ja täten takaa mm. korkean viilukasan häiriöttömän syötön.

 

Leikkuutekniikan optimointi olennaista

Leikkuutapahtuman optimoinnilla on suuri merkitys koko haketustapahtumaan. Leikuuterien ja vastaterien oikealla asemoinnilla säädetään leikuutapahtumaan optimaaliset terä- ja leikkauskulmat. Syntyneen hakkeen poistuminen rummusta on tapahduttava jouheasti, jotta hake säilyy ehjänä. HEINOLAN rumpuhakkurit on varustettu sisäisellä seulalla, joka kierrättää ylikokoiset hakepalat takaisin terille.

Myös syöttönopeudella on merkitystä. Syöttönopeuden tulee olla oikea suhteessa terärummun pyörimisnopeuteen ja terämäärään. Jos syöttönopeus hidastuu, hake lyhenee. Rummun pyörimisnopeuskaan ei saa olla tarpeettoman kova. Tällöin saadaan parempaa hakelaatua, kun hakepalat eivät rikkoudu.

 

Huollettavuus ja säädettävyys pitävät koneen uudenveroisena

Huollettavuus on yksi keskeisimmistä asioista hakkureiden pitkäikäisyydessä ja tasalaatuisuuden ylläpitämisessä. Hyvässä hakkurissa on kulutusosia, joita vaihtamalla kone pysyy uudenveroisena ja pitkäikäisenä

Huoltotoimia olisi tärkeää päästä tekemään ilman tarpeetonta koneen purkamista tai koneen sisälle ryömimistä. Onkin tärkeää, että esimerkiksi pääterien ja vastaterän vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.

Hakkureissa on eroja. Tärkeintä on löytää omaan käyttötarkoitukseen toimivin ratkaisu. Siitä meillä on kokemusta ja autamme erittäin mielellämme.



 
Jan Räsänen

Toimitusjohtaja
jan.rasanen@heinolasm.fi
+358 44 732 3813

Toimitusvalikoimaan kuuluu kuivauksen teknologiat sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Meillä on lisäksi satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta, ja olemmekin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia.

Tutustu tarjontaamme

Lataa lisää