AJANKOHTAISTA

5.10.2022


Kuivaamokuormat ovat täynnä dataa

Tässä blogisarjassa asiantuntijamme käyvät läpi kuivaamoprojektin eri vaiheita ja muita olennaisia asioita kuivaamojen maailmassa osana sahojen toimintaa. Tällä kertaa Veijo Malmi kertoo kuivaamoiden automaatiosta datan ja tiedonvälityksen näkökulmasta.

 

Sahateollisuudessa datankeruu alkaa jo siitä, kun puun tyvi irtoaa kannosta metsässä. Puun pituus, kuutiomäärä, karttapaikka ja monet muut tiedot kerätään jokaisesta puusta välittömästi. Sen jälkeen, monen välivaiheen ja mittauksen kautta saadaan kuivattava sahatavarakuorma kuivaamoon. Ihminen ei voi yksin hallita tätä kaikkea dataa, vaan tähän tarvitaan koneita, jotka hoitavat datapuolen paremmin ja nopeammin.

 

Kuivaamoiden osalta datankeruuta ja hyödyntämistä tapahtuu joka vaiheessa. Kuivaamokuorman saapuessa se sisältää paljon tietoa siitällainen kuorma on kyseessä. Kuormasta saadaan tuotetiedot, puulajin, kuormanumeron, kuivaamovaunun oma id-numeron ja kuorman tilavuustiedon kuutioissa.

 

Tuotetiedoista dataa saadaan yksittäisten lautojen ja lankkujen paksuudesta, pituudesta ja leveydestä sekä puun osasta sekä lähtökosteudesta, mikä onkin tärkeimpiä lähtötietoja kuivaamisasetuksiin liittyen.

 

Kohti optimaalista kuivatusta

Kuivaamokuorma pitää sisällään suuren määrän dataa, mutta mihin tätä kaikkea tarvitaan? Jos haluaa vastata yhdellä sanalla, se on: tavoitekosteus. Kuivattava lauta- tai lankkukuorma voi tulla moneen eri käyttötarkoitukseen, missä oikean tavoitekosteuden toteutuminen on oleellista, tämän saavuttamiseksi oikeat lähtötiedot ovat erittäin tärkeitä.

 

”Oikean lähtökosteuden määrittäminen kuivaamokuorman painon avulla on uusi innovaatiomme, joka tekee kuivaamisesta entistäkin ennakoitavampaa ja siksi optimoidumpaa.”

 

Lähtökosteutta arvioidaan painon, tilavuuden ja tiheyden mukaan, minkä jälkeen voidaan määritellä kuivauskaava tavoitekosteuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi laivauskuiva puukuorma vaatii erilaisen loppukosteuden kuin huonekaluteollisuudelle suoraan toimitettava sahatavara.

 

Oikean lähtökosteuden määrittäminen kuivaamokuorman painon avulla on uusi innovaatiomme, joka tekee kuivaamisesta entistäkin ennakoitavampaa ja siksi optimoidumpaa.

 

Tavoitekosteuden lisäksi on tärkeää, että kuivausprosessissa sahatavaran laatu pysyy hyvänä. Liiallisesta kuivauksesta aiheutuu sahatavaraan muoto- ja värivikoja sekä halkeamia. Oikean tavoitekosteuden ja hyvän kuivauslaadun saavuttamiseksi datan ja tiedonvälityksen rooli on ratkaisevassa osassa.

 

Varastonhallintajärjestelmä tietää missä kuormat liikkuvat

Mihin kuormat liikkuvat tai ovat varastoituna? Varastonhallintajärjestelmä pitää huolen tästä datasta. Kuormille on kuivaukseen liittyen monta mahdollista sijaintia. Ne voivat olla tulossa kuivaukseen, kuivauksessa, juuri poistuneet kuivauksesta, tasaantumassa tai varastoituna. Varastonhallintajärjestelmä seuraa näitä kuormia ja ylläpitää niitä reaaliajassa. Sahan tuotannonohjausjärjestelmä käyttää tätä tietoa toimiakseen optimaalisesti.

 

Kaikki eri automaatiojärjestelmät ovat sahalaitoksen yhteisessä tietoverkossa ja kommunikoivat keskenään jatkuvasti. Vanha tapa oli kuivaamoalueellakin ihminen ja ruutupaperi. Datan voima on tässä suhteessa valtava.

 

Veijo Malmi
Myyntipäällikkö
veijo.malmi@heinolasm.fi
+358 50 358 4406

Toimitusvalikoimaan kuuluu kuivauksen teknologiat sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Meillä on lisäksi satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta, ja olemmekin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia.

Tutustu tarjontaamme

Lataa lisää