AJANKOHTAISTA

23.5.2022


Miten kuivaamon tarjousprojekti etenee?

Kun asiakkaalla on tarve kuivauskapasiteetin kasvattamiselle tai nykyisen kapasiteetin korvaamiselle uusilla laitteistoilla, uusi kuivaamoprojekti tulee ajankohtaiseksi. Tällöin puhutaan suunnittelusta, jossa on monta muuttujaa. Siinä vaiheessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Jotta tarjousta uudesta kuivaamoinvestoinnista voi lähteä tekemään on tiedettävä, mitä tuotteita kuivataan ja miten paljon. Kuivataanko kuusta vai mäntyä? Mikä on kuivattavan puutavaran paksuus, leveys ja keskipituus? Kuinka paljon kuivattavaa sahatavaraa on kuutiomäärältään vuositasolla ja miten se jakautuu eri tuotteille? Mihin käyttötarkoitukseen puuta kuivataan ja mikä on haluttu loppukosteustaso ja laatu?

Kuivaamoiden mitat muuttuvat asiakaskohtaisesti, eli mitään hyllytavaraa kuivaamoiden tekeminen ei ole. Kuivaamon mittoihin vaikuttaa ennen kaikkea kuivaamokuorman eli rimakuorman koko, joka vaihtelee asiakkaan mukaan. Esisuunnittelu- ja mitoitusvaiheessa mitoitetaan kuivaamohallien lisäksi myös kuivaamolaitteita, jotta saadaan tarjoukseen tehoiltaan oikeanlainen kuivaamo. Samalla lasketaan siis myös lämmityspattereiden koko, kiertoilmapuhaltimien teho ja kuivaamon etu- ja takapuolen ratojen pituudet. Laskelmien lopputuloksesta vielä tietenkin varmistetaan, että toivotunlainen kuivaamo mahtuu halutulla tavalla sille kaavailulle tontille.

3D-mallit myös esisuunnitteluun

Mekaanisessa suunnittelussa on käytetty jo pidempään 3D-mallinnusta, joka voi olla mukana jo jopa tarjousvaiheessa havainnollistamassa projektia.

Toimitamme kuivaamot Suomen suurimmalle ja moderneimmalle sahalle Raumalle. Metsä Fibren sahalla on ensimmäistä kertaa tehty 3D-mallinnus kaikista esisuunnittelun vaiheista: kuivaamorakennuksesta, kuivaamoyksiköstä rakennuksen sisällä, puhaltimista ja kaikista prosessilaitteista, sähkömoottoria myöten.

Mekaniikkasuunnittelumme pystyy tekemään 3D-mallit mutterin tarkkuudella. Tämä palvelee tekemistä luonnollisesti myös asennusvaiheessa. Virheet asennuksessa vähenevät, kun 3D-mallista näkee heti ristiriitaiset kohdat, mikä on erityisen tärkeää suurissa kohteissa. Puhutaan niin sanotusta törmäystarkastelusta. Vähemmän virheitä tarkoittaa myös taloudellisempaa ja nopeampaa asennusta.

3D-mallinnuksella voidaan simuloida myös ilmamassat, ja miten ne liikkuvat kuivaamossa. 3D-virtausmallinnus antaa tähänkin oivan työkalun toteuttaa asiat optimaalisesti.

Kohti kaupantekoa

Kun kuivaamon mitoitustyö on saatu tehtyä, alkavat kaupalliset neuvottelut. Asiakas haluaa varmuuden, että päätymällä tarjottuun investointiin toimittaja takaa, että asiakkaan odotusarvo toteutuu, toisin sanoen, kuivausmäärät lisääntyvät tai laatu paranee. Lähes aina uuden kuivaamon myötä myös kapasiteetti suurenee.

Jos neuvottelut johtavat kauppaan asti, syntyy uusi kuivaamoprojekti. Tästä aiheesta kerromme tarkemmin seuraavassa kirjoituksessamme.

Pysy kuulolla!

Veijo Malmi
myyntipäällikkö
Heinolan Sahakoneet Oy

Toimitusvalikoimaan kuuluu kuivauksen teknologiat sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Meillä on lisäksi satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta, ja olemmekin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia.

Tutustu tarjontaamme

Lataa lisää