NYHETER

12.4.2018


8 st. breda högefekts-HFB-kanaltorkar från HEINOLA sågverksmaskiner till ULK Sågverk i Kostylevo i Arkangels-regionen

Heinola Sågverksmaskiner AB har levererat 8 st. högeffekts-2-zonskanaltorkar av typ HFB till ULK Sågverk, av vilka fyra kanaler är avsedda för centrumvirke och fyra kanaler för torkning av sidobrädor. Kanalernas totala kapacitet är ca 400.000 m3 per år vid torkning av gran och tall till en slutfukt på 11 %. Torkarna är uppbyggda av breda rostfria stålelement. Kanalerna är försedda med tryckramar och HEINOLA’s senaste Eco torkautomatik. Förflyttning av lasterna sker automatiskt på rälsbanor och på 8,2 m breda torkvagnar. Vagnen rymmer två 4,1 m breda paket bredvid varandra och tre paket i höjd.

De breda hissdörrarna är utrustade med ett dubbelt fallskydd. De effektiva värmeelementen är utrustade med ett tredubbelt frostskydd. Temperaturgivare, fläktarnas smörjrör och tryckramarnas cylindrar är placerade på vinden. Dessutom sitter utblåsningsmotorn utanför utloppskanalen. På detta sätt ökar anläggningarnas livslängd och underhållsarbetet blir mycket enkelt.

Torkarna levererades i två moduler under 2016 och 2017. Den första modulens fyra kanaler är redan i produktion och de fyra andra kanalerna är för tillfället under uppstart.     Heinola Sågverksmaskiner AB är den enda leverantören i Finland som koncentrerar sig på utveckling av högkvalitativ torkningsteknik. Vårt torkteam består av 15 fackmän inom torkning, och de koncentrerar sig enbart på utveckling, planering och implementering av torkning. Räknar man ihop teamets totala erfarenhet så är det 100 års erfarenhet i arbete. Sett till marknadsandel är vi dessutom den största leverantören.

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer