NYHETER

20.10.2016


Genombrott för HEINOLA virkestorkar på den Svenska marknaden

Heinola Sågverksmaskiner AB har nu fått ett genombrott på den svenska marknaden. Moelven-koncernens sågverk i Torsby, Moelven Notnäs AB, har upphandlat HEINOLA’s kammartorkar av typ HCH. De ska i första hand ersätta gamla torkar som ska förbättra torkkvaliteten och arbetsmiljön. Nästkommande etapper är för att genomföra den framtida volymökning.

Investeringen sammanfattar leverans och montering av 2 st. kammartorkar, HEINOLA Styrsystem för 12 st. befintliga kammare och option på ytterligare 2 st. kammartorkar och uppgradering av 3 st. 2-zons kanaltorkar. Kammartorkarna är utrustade med tryckramar, högtrycksvattenbasning, energimätning per kammare samt det mycket användarvänliga HEINOLA Eco Styrsystemet med den helt integrerade Kvalitetskammare®Opti-simulatorn.

– Vi jämförde flera leverantörer, men vi valde HEINOLA eftersom vi får det vi önskar och dessutom har vi god erfarenhet vid tidigare projekt med HEINOLA, säger VD Peter Broberg från Moelven Notnäs AB. – HEINOLA är en erfaren leverantör och vi får genom den här investeringen tillgång till beprövade lösningar och samtidigt den senaste teknologin. Vi tyckte att deras projekthantering, tekniska support och service samt det användarvänliga HEINOLA Eco Styrsystemet var nyckelfaktorer vid valet av leverantör.

– Vi är för närvarande Finlands största leverantör av virkestorkar och med denna order öppnas kanaler till den svenska marknaden för HEINOLA Virkestorkar, säger VD Kari Kiiskinen från Heinola Sågverksmaskiner AB. – I de här kammartorkarna spelar det användarvänliga styrsystemet en mycket viktig roll. Vi är ensamma på marknaden om att kunna erbjuda Kvalitetskammare®-simuleringar som är integrerade i styrsystemet. HEINOLAs genombrott i Sverige är resultatet av en långsiktig och målmedveten satsning. Heinola Sågverksmaskiner AB tackar Moelven Notnäs AB för förtroendet och avser att fortsätta med vår långsiktiga satsning för att säkerställa rätt torkkvalitet.

Moelven är ett av Skandinaviens största trämekaniska koncern med 52 operativa enheter i Norge, Sverige och Danmark. Inom koncernen arbetar 3 450 medarbetare. Produktionsanläggningar finns i Norge och Sverige och koncernen är uppdelad i tre divisioner Timber, Wood och Byggsystem. För en effektiv råvaruanskaffningen i Sverige samordnas det genom Moelven Skog AB.

Moelven Notnäs som tillhör division Timber producerar 195.000 m3sv och är beläget i Torsby. Notnäs omsätter ca 400 miljoner kr genom att producera kundanpassade produkter i gran och furu som levereras i huvudsak till Skandinavien och Europa men även på andra marknader. I Torsby arbetar drygt 70 medarbetare.

Heinola Sågverksmaskiner Ab planerar, tillverkar och marknadsför teknologi för sågverk och framställning av energiflis. Företaget omsätter ca.18 milj. Eur och antal anställda är 75. Företaget ägs av en börsnoterad koncern Lifco AB, ett helägt dotterbolag till Carl Bennet AB. Heinola Sågverksmaskiner AB representeras av Industriunderhåll AB på den svenska och norska marknaden.

För mer info:
VD Peter Broberg, Moelven Notnäs AB, tel. +46 73 80 168 04
VD Kari Kiiskinen, Heinola Sågverksmaskiner Ab, tel. +358 50 5380825

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer