NYHETER

26.3.2018


Såglinje till Japan från HEINOLA

Matsumoto Lumber som är verksamt på ön Kyūshū i Arao beställde efter en hård internationell konkurrens en fullprofilerande Scala 250-såglinje av Heinola Sågverksmaskiner till sitt nya sågverk. Timmersorterings- och barkningsverken levereras av en japansk leverantör liksom hanteringsanläggningar för sågade varor.

Matsumoto Lumber använder sig av lokalt Sugi-träslag som råvara, och sågade varor som ska produceras säljs på Japans inhemska byggvarumarknader. Biprodukterna från sågningen levereras till cellulosa- och energiindustrin. I det nya sågverket sågas två timmerlängder 3,1 och 4,1 meter i toppdiameterklasserna 150–350 mm. Mindre och större timmerstockar hanteras med anläggningens gamla japanska sågutrustning.

 

 

Såglinjen är en fullprofilerande såglinje utrustad med HEINOLA-automation samt Siemens PLC-styrning. Linjen har två HEINOLA-planreducerare, fyra HEINOLA-profileringsenheter, med vilka man kantsågar 1+1 eller 2+2 sidobrädor på timrets och blockens sidor. Den egentliga blocksågningen och delningssågningen görs med HEINOLA sågenheter, och i båda utnyttjas den nya metoden HEINOLA Syncro Cutting System. I den här metoden är båda sågaxlarna placerade ovanpå varandra, och skärningen med bladen möjliggör kraftigare kurvsågning och bättre värdeutbyte även från ett något krokigt timmer. Såglinjens timmer- och blockmätning inklusive postings- och sidobrädesoptimering levereras av vår samarbetspartner Lisker AB från Vääksy, Finland.

Heinola Sågverksmaskiner Ab har exporterat såglinjer och anläggningar till Japan under närmare trettio år.   Den här exportverksamheten får nu en fortsättning när vi tillsammans med vår japanska samarbetspartner bygger en ny typ av HEINOLA Scala 250 fullprofilerande såglinje till vår japanska kund. Planeringsarbetet är redan i full gång och tillverkningen av anläggningarna både i Heinola och hos våra samarbetspartner har redan startats.   Anläggningsleveranserna från Heinola till Japan sker på försommaren och installationerna samt idrifttagningen under hösten.

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer