NYHETER

27.6.2017


Kuhmo Oy väljer en ny hög kapacitet helautomatisk kanaltork typ HTC från HEINOLA

Kuhmo Oy i Finland har beställt en helautomatisk 2-zons kanaltork typ HTC med kapacitet av ca 65 000 m3/år från Heinola Sågverksmaskiner AB. Denna HEINOLA kanaltork kan användas för torkning av tall- och granvirke med dimension 16 – 50 mm, från sågat råvirke till slutlig fukthalt av 12 – 18 %. Den nya kanaltorken tas i produktion under förra delen av 2018. Nyckelfärdig leverans omfattar energi mätning, stor värmeåtervinningsaggregat, tryckramar och HEINOLA’s användarvänlig Styrsystemet. Investeringen eliminerar flaskhalsen i Kuhmo Oy’s produktion och möjliggör då en produktionsökning.

“Vi jämförde flera leverantörer, men vi valde HEINOLA pga tekniska och ekonomiska anledning, säger VD Tommi Ruha från Kuhmo Oy. – HEINOLA erbjuder det största kapacitet mellan våra traversbanorna. Helautomatisk kanaltork från HEINOLA var också en viktig argument. Enligt den föregående torkleveransen och deras andra leveranser, vi i Kuhmo Oy litar på deras projekthantering, teknisk support och service.”

Heinola Sågverksmaskiner tackar för förtroendet!

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer