NYHETER

18.8.2017


Moelven konsern väljer igen HEINOLAs virkestorkar!

Svensk Moelven Notnäs AB investerar igen på HEINOLAs virkestorkar. Denna ordern är inom ett år redan andra gång, när Moelven väljer HEINOLAs högkvalitativa virkestorkar. De två truckmatade Kammartorkarna har totalkapacitet av ca 40 000 m3/år. Dessa HEINOLA kammartorkarna kan användas för torkning av furu- och granvirke med dimension 32 – 75 mm, från sågat råvirke till slutlig fukthalt av 8 – 18 %. De nya kammartorkarna tas i produktion under första delen av år 2018.

Heinola Sågverksmaskiner tackar Moelven för förtroendet!

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer