NYHETER

16.1.2017


Omfattande leverans från HEINOLA till Ryssland

Heinola Sågverksmaskiner tecknade strax före jul ett leveransavtal värt cirka sju miljoner euro gällande en sorterings- och paketeringsanläggning samt kanaltorkar till ett sågverk som ligger i Arkangelsområdet i Ryssland.

– Leveransen är en uppföljare till redan tidigare i år levererade kanaltorkar till samma beställare. Affären är under denna tid betydande och till sin omfattning stor med tanke på omsättningen, säger Kari Kiiskinen VD för Sågverksmaskiner. Vi är glada över visat förtroende genom valet av oss som leverantör.

Det sorteringsverk för torrt sågvirke som nu ska levereras utrustas med en kvalitetssorteringsanläggning baserad på automatisk kamerasortering. Kapningarna sköts med en kapningsmaskin som möjliggör steglösa kapningsmått och sågat virke sorteras i 50 sorteringsfack. Anläggningen hanterar med en sorteringshastighet på upptill 180 st/min totalt cirka 400 000 m3 sågat virke per år. Sorteringsverket och fyra nya kanaltorkar levereras till beställaren under våren och försommaren 2017.

I år har Sågverksmaskiner levererat även många torkar vars sammanlagda kapacitet är över en miljon kubikmeter sågat virke. Fler och fler såverk i Norden, Baltikum och Ryssland har valt torkar och torkarautomatik från Heinola Sågverksmaskiner där den finska torksimulatorn Laatukamari Opti® ingår Vi är den enda leverantören på marknaden som har en integrerad simulator i torkarautomatiken. – Styrsystemet är mycket användarvänligt och torkaranläggningarna och -konstruktionerna är av hög kvalitet. Dessutom erbjuder vi stödservice på nära håll, tillägger Kiiskinen.

HEINOLA har fått Nyckelflaggan för finländskt arbete för sina produkter – ett märke som berättar att produkterna är av inhemsk tillverkning och av hög kvalitet. – Vi är den enda torkarleverantören på marknaden som har detta märke.

Heinola Sågverksmaskiner är också den enda leverantören som fokuserar på utveckling av högkvalitativ torkteknik. I vårt torkarteam ingår 15 fackmän inom torkning som fokuserar enbart på utveckling, konstruktion och implementering av torkning. Mäter man teamets sammanlagda erfarenhet på 100 år och våra marknadsandelar är vi den största leverantören i Finland, tillägger Kiiskinen.

Under början av 2016 tillverkade Sågverksmaskiner totalt 15 helautomatiska kanaltorkar och 16 kammartorkar.

– Totalt under 2016 beställdes 31 torkarenheter och en årskapacitet på en miljon kubik, sammanfattar Kiiskinen.

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer