NYHETER

5.9.2016


Sex sågverkskoncerner har valt HEINOLAs virkestorkar under första halvan av 2016

SEX SÅGVERKSKONCERNER HAR VALT HEINOLAS VIRKESTORKAR UNDER FÖRSTA HALVAN AV
2016 – SAMMANLAGT 31 VIRKESTORKAR, VILKA HAR SAMMANLAGT KAPACITET AV EN MILJON M3/ÅR!

Fler och fler sågverk i de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland har valt HEINOLAs virkestorkar och HEINOLAs avancerat Styrsystem med integrerat Torksimulatorn Kvalitetskammare Opti® som optimerar överföringen av den inre fukten, krympningen och torkspänningarna i virket som ska torkas.

Enligt kunderna uppnår de en jämn och hög kvalitet med HEINOLAs virkestorkar. Styrningen är särskilt användarvänligt och HEINOLAs torkanläggningar och -byggnader är av hög kvalitet. HEINOLA har under 50 år byggt upp en unik kompetens när de levererat stora projekt runtom i världen. Kunderna uppskattar HEINOLA’s heltäckande kompetens inom sågverksbranschen. En kompetent och pålitlig leverantör av robusta sågverksutrustningar som erbjuder bra service på nära håll.

Beställningarna under första halvåret 2016 utgörs av nio (9) helautomatiska 2-zons kanaltorkar HFB och sex (6) helautomatiska 2-zons kanaltorkar HTC. Dessutom innehåller vår orderbok på kammartorksidan sex (6) genommatade kammartorkar med vagn HCHD och sex (6) genommatade kammartorkar med rullbanor HCHD.

Totalt har alltså 31 torkenheter och torkningskapacitet av en miljon m3/år beställts under det första halvåret! Heinola Sågverksmaskiner AB tackar sina kunder för förtroendet och avser att fortsätta med sin långsiktiga satsning för att säkerställa rätt torkkvalitet.

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer