NYHETER

7.6.2019


Södra väljer HEINOLA Vandringstorkar till Värö sågverk

Press Release 6.6.2019

Södra väljer HEINOLA som leverantör till nya vandringstorkar för sågverket i Värö. HEINOLA kommer att leverera två stycken 2-zons automatiska vandringstorkar av typ HTC med sammanlagd torkkapacitet på 60 000 m3/år till Södras sågverk i Värö. Vandringstorkarna ska torka 23 mm, 33 mm och 43 mm furu och gran ner till 12 % slutfuktkvot och utrustas med värmeåtervinningsanläggning, tryckramar, högtrycksvattenbasning HPHW, energimätning per tork samt det mycket användarvänliga HEINOLA Styrsystemet. Torkarna skall vara förberedda för en framtida komplettering med ytterligare två vandringstorkar. De två vandringstorkarna levereras nyckelfärdiga bredvid befintliga kanaltorkar och torkanläggningen kommer att tas i produktion i juni 2020.

– Virkestorkarna är i nuläget en flaskhals i sågproduktionen på Värö och i och med investeringen av två nya torkar säkerställer vi förutsättningarna för att kunna nyttja hela vår produktionspotential men också att vi tar höjd för framtiden, säger Platschef Marcus Åsgärde från Södra Wood Värö. Virkestorkarna kommer initialt användas i befintlig produktion men när den nya fabriken för korslimmat trä står färdig på Värö kommer torkarna att användas för att torka virke ner till 12%.

– Vi jämförde flera leverantörer, men valde till slut HEINOLA eftersom de erbjöd en kundanpassad torkanläggning med fokus på våra förutsättningar och krav. Heinola har i upphandlingsprocessen varit mycket lyhörda på vad vi faktiskt vill ha och dialogen har under hela processen varit mycket god säger Platschef Marcus Åsgärde från Södra Wood Värö.

– Vi är för närvarande Finlands största leverantör av virkestorkar och med denna order öppnas ytterligare kanaler till den svenska marknaden för HEINOLA Virkestorkar, säger VD Jan Räsänen från Heinola Sågverksmaskiner AB. – I de här vandringstorkarna spelar säkerhetsegenskaper och det användarvänliga styrsystemet en mycket viktig roll. HEINOLAs framgång i Sverige är resultatet av en långsiktig och målmedveten satsning. HEINOLA tackar Södra Wood Värö för förtroendet och avser att fortsätta med vår långsiktiga satsning för att säkerställa rätt och hög torkkvalitet.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där råvaran förädlas. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk. 

Heinola Sågverksmaskiner AB planerar, tillverkar och marknadsför teknologi för sågverk och framställning av energiflis. Företaget omsätter ca. 25 milj. Euro och antal anställda är 77. Företaget ägs av en börsnoterad koncern Lifco AB, vars huvudägare är svensk Carl Bennet AB.

För mer info:

VD Jan Räsänen, Heinola Sågverksmaskiner Ab, tel. +358 44 7323813
Alternativt: Södras presstjänst, tel. +46 470 890 90

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer