NYHETER

22.12.2018


Stor vandringstorkorder från ULK Velsk Sågverk i Arkangelsk region till HEINOLA

ULK Velsk Sågverk i Arkangelsk region har beställt två 2-zons kanaltorkar typ HFB från Heinola Sågverksmaskiner AB med kapacitet av ca 120 000 m3/år med gran- och furuvirket till 18 % slutfukthalt. Torkarna utrustas med tryckramar och HEINOLAS nyaste Styrsystem för virkestorkar. De två vandringstorkarna tas i produktion under år 2019.

Heinola Sågverksmaskiner tackar för förtroendet!

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer