NYHETER

26.5.2016


Stor vandringstorkordrer från ULK Sågverk i Arkangelsk region till HEINOLA

ULK Sågverk i Arkangelsk region har beställt åtta 2-zons kanaltorkar typ HFB från Heinola Sågverksmaskiner AB med kapacitet av ca 400 000 m3/år med gran- och furuvirket  till 11 % slutfukthalt. Torkarna levereras i två moduler under år 2016 och 2017. Torkarna utrustas med tryckramar och HEINOLAS nyaste Styrsystem för virkestorkar. De åtta stora vandringstorkarna  tas i produktion under år 2017.

Heinola Sågverksmaskiner tackar för förtroendet!

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer