NYHETER

29.7.2016


Stor virkestorkorder från Keitele Timber Oy Kemijärvi Sågverk till HEINOLA

Keitele Timber Oy Kemijärvi Sågverk  har beställt tre automatiska 2-zons kanaltorkar typ HTC från Heinola Sågverksmaskiner AB med kapacitet av ca 190 000 m3/år med furubräder till 18 % slutfukthalt. Torkarna utrustas med värmeåtervinningsanläggningar, tryckramar och högtrycksvattenbasning. De tre stora vandringstorkarna levereras nyckelfärdiga bredvid de befintliga kanaltorkarna. De nya stora automatiska kanaltorkarna tas i produktion i början av 2017.

Heinola Sågverksmaskiner tackar för förtroendet!

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer