NYHETER

21.4.2017


Svensk Karl Hedin AB Konsern väljer igen HEINOLAs virkestorkar!

AS Toftan i Estland Vorumaa investerar igen på HEINOLAs virkestorkar. Denna ordern är inom ett år redan andra gång, när AS Toftan väljer HEINOLAs högkvalitativa virkestorkar. De sex genommatade Kammartorkarna har totalkapacitet av ca 130 000 m3/år med 25 mm gran till 14 % slutfukthalt. Dessa HEINOLA kammartorkarna kan användas för torkning av furu- och granvirke med dimension 25 – 75 mm, från sågat råvirke till slutlig fukthalt av 8 – 18 %. De nya kammartorkarna tas i produktion under andra delen av år 2017.

Heinola Sågverksmaskiner tackar AS Toftan för förtroendet!

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer