Automation

HEINOLA Automation har varit en del av produktsortimentet hos Heinola Sågverksmaskiner AB i över 50 år. Ett modernt sågverk ställer ständigt växande krav på flexibilitet, användbarhet och effektivitet hos styrsystem.

HEINOLA Automation sysselsätter ett tjugotal experter inom planering och utveckling. Deras know-how står till våra kunders förfogande vid olika typer av leveranser när kundernas behov eller marknadssituationen förändras.

HEINOLAs starka automationsgrupp har resurser och sakkunskap för automatisering av alla produkter inom HEINOLAs produktområden. Gruppen har flera årtiondens erfarenhet av installation och införande av olika kundtillämpningar.

SÅGNING

Element i HEINOLA Såglinjens automation:

 • Inställningsdatasystem med industridator
 • Programmerbar logik för styrningar av ställdon
 • Servostyrning
 • Mätdonsanslutningar
 • Fördelad I/O, busstyrning
 • Elcentraler
 • Mottagning och sändning av produktionsdata
 • Hantering av produktionsparametrar
 • Rapportering och utskrivning av produktionsdata
 • Rapportering och utskrivning av störningsdata
 • Användargränssnitt och styrningspunkter
 • Installation och införande
 • Möjlighet till fjärrservice

 

KANTSÅGNING

Element i HEINOLA Kantautomation:

 • Anläggningens styrning med industridator
 • Servostyrning
 • Mätdon och mätdonsanslutningar
 • Fördelad I/O, busstyrning
 • Elcentraler
 • Användargränssnitt och styrningspunkter
 • Optimeringsprogram
 • Mottagning och sändning av information om styckeantal
 • Hantering av produktionsparametrar
 • Rapportering och utskrivning av produktionsdata
 • Rapportering och utskrivning av störningsdata
 • Installation och införande
 • Möjlighet till fjärrservice

 

RÅSORTERING

Element i HEINOLA Råsorteringsverkets automation:

 • Anläggningens styrning med industridator
 • Servostyrning
 • Mätdon och mätdonsanslutningar
 • Fördelad I/O, busstyrning
 • Användargränssnitt och styrningspunkter
 • Elcentraler
 • Programvara för kapning och sortering
 • Mottagning och sändning av information om styckeantal
 • Mottagning och sändning av produktionsdata
 • Hantering av produktionsparametrar
 • Rapportering och utskrivning av produktionsdata
 • Rapportering och utskrivning av störningsdata
 • Installation och införande
 • Möjlighet till fjärrservice

 

STROELAEGGNING

Element i HEINOLA Ströläggarens automation:

 • Programmerbar logik för styrningar av process och ställdon
 • Servostyrning
 • Mätdon och mätdonsanslutningar
 • Fördelad I/O, busstyrning
 • Användargränssnitt och styrningspunkter
 • Elcentraler
 • Programvara för stapling
 • Mottagning och sändning av produktionsdata
 • Hantering av produktionsparametrar
 • Rapportering och utskrivning av produktionsdata
 • Rapportering och utskrivning av störningsdata
 • Installation och införande
 • Möjlighet till fjärrservice

 

TORRSORTERING

Element i HEINOLA Torrsorteringsverkets automation:

 • Processtyrning med industridator
 • Programmerbar logik för styrningar av ställdon
 • Servostyrning
 • Mätdon och mätdonsanslutningar
 • Fördelad I/O, busstyrning
 • Användargränssnitt och styrningspunkter
 • Elcentraler
 • Programvara för kapning och sortering
 • Mottagning och sändning av information om styckeantal
 • Mottagning och sändning av produktionsdata
 • Hantering av produktionsparametrar
 • Rapportering och utskrivning av produktionsdata
 • Rapportering och utskrivning av störningsdata
 • Installation och införande
 • Möjlighet till fjärrservice

 

PAKETERING

Element i HEINOLA Paketeringsanläggningens automation:

 • Programmerbar logik för styrningar av process och ställdon
 • Servostyrning
 • Längdmätning
 • Mätdon och mätdonsanslutningar
 • Fördelad I/O, busstyrning
 • Användargränssnitt och styrningspunkter
 • Elcentraler
 • Paketeringsprogramvara
 • Mottagning och sändning av produktionsdata
 • Hantering av produktionsparametrar
 • Kappaleiden ja pakettien merkinnät
 • Rapportering och utskrivning av produktionsdata
 • Rapportering och utskrivning av störningsdata
 • Installation och införande
 • Möjlighet till fjärrservice

KONTAKTA OSS

Veijo Malmi
Försäljningschef
veijo.malmi@heinolasm.fi
+358 50 358 4406

Ladda ned broschyren som PDF

AUTOMATION