HEINOLA service

HEINOLA service avspeglar verksamhetssättet inom Heinola. Vi tar långsiktigt ansvar för vårt arbete genom sakkunskap.

Varje produktområde har sina egna experter som bildar det mångsidiga HEINOLA service -teamet. Vi betjänar våra kunder runt om i världen.

Med tanke på produktiviteten är det viktigt att kunna förhindra störningar i produktionen redan på förhand. Mekaniskt underhåll, automationsunderhåll, förhandsservice och reservdelar spelar en betydande roll i detta arbete.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Vi upprätthåller ett omfattande lager i Heinola för att våra kunder runt om i världen kan få nödvändiga reservdelar och tillbehör snabbt och tillförlitligt.
Reservdelarna är noggrant valda så vi kan garantera kvaliteten på de reservdelar som vi levererar. Flexibla leveranser även för såglinjer och hanteringsanläggningar för sågade varor som Ahlström, Valmet, Hammars, Plan-Sell, Satekon och Nordautomation levererar samt för flishuggar som Ahlström och Perusyhtymä/ Bioneer levererar.

KOMPONENTER AV TOPPKVALITET

Vi utvecklar ständigt våra service- och leveranssystem. Vi är en del av det alltjämt växande nätverket av våra kunder – vi är lätta att kontakta med elektroniska kommunikationsmedel. De samarbetspartners som vi dagligen har kontakt med är globalt välkända komponentleverantörer.

AUTOMATIONS- OCH MEKANIKSERVICEN

Know-how, erfarenhet och kapacitet utgör nyckelfaktorer i vår högklassiga servicetjänst. Vi vill att du som vår kund vet vad som skett under servicen och hur man fortsätter. Ungefär 20 experter sysslar med automationens service- och utvecklingsarbete. Alla service- och moderniseringstjänsterna fås från samma leverantör.

KONTAKTA OSS

Antti Ojapalo
Sales Manager
HEINOLA service
antti.ojapalo@heinolasm.fi
+358 44 732 3810