Virkestorkar

HEINOLAs torklösningar grundar sig på tiotals år av erfarenheter av krävande produktionsförhållanden vid torkning av sågat virke inom nordisk sågindustri.

Vår erfarenhet och kunnandet ger våra kunder möjligheten att alltid välja individuella torklösningar efter sågverkets behov.När vi väljer en lösning utgår vi alltid från kundens behov, kapacitet och kvalitet. Möjligheten att bygga ut beaktas alltid i den lösning som väljs.

Tack vare HEINOLA torkautomatik och styrsystem är operation av virkestorken flexibel. Skapandet av torkpgram och användningen av styrsystemet liknar Windows operativsystem där fönster kan öppnas från en rullgardinsmany.

HEINOLA KAMMARTORKAR

Truckmatade kammartorkar används i samband med mindre torkpaket oberoende av dimension, träslag ovh slutfuktkvot. Toppmodern automatik ger full kontroll över torkprocessen och slutresultatet. Våra vagnmatade kammartorkar kortar ner satsningstiderna och ökar nyttjandegraden. Skärmtaken över in- och uttagsändarna fungerar som temporära lagringsplatser. Det finns tre olike typer av HEINOLA HCH kammartorkar: truckmatad kammartork, helautomatiskt matad kammartork och E-vagnsmatad kammartork.

HEINOLA KANALTORKAR

2-zons kanaltork är mest lämpad för stroskalig produktion. Bästa torkresultat uppnås när samma dimension och träslag torkas till samma slutfuktkvot. Satsningen kan automatiseras. Det finns tre olika typer av HEINOLA kanaltorkar: HTC kanaltork, HFB kanaltork och Hybridtork™.

HEINOLA ECO STYRSYSTEM


Fjärrstyrning av HEINOLA Torkautomatik är möjlig via internet eller fabrikens nätverk. HEINOLA Kanaltorkar är försedda med automatisk igångkörning och kan programmeras att byta virkesdimensioner automatiskt. Torkschemat till HEINOLA Kammartorkar möjliggör ändring av fläkthastighet och luftströmsriktning med tiden. HEINOLA Kammartorkar kan också utrustas med en torksimulator.

El- och värmeenergin uppmäts i realtid i kanaltorkens båda zoner, vilket underlättar uppföljningen av torkningsprocessen och torkningskostnaderna. Transportörerna kan fjärrstyras, t.ex. från truckar. Transportörer och portar kan styras mjukt tack vare en frekvensomvandlare. Vi har fäst stor vikt vid säkerheten och integrerat säkerhetsfunktioner i logiken. Lasternas bredder kontrolleras med fotoceller, vilket förhindrar för breda/sneda laster från att röra sig framåt.

KONTAKTA OSS

Marko Kaukonen
Produktchef
Virkestorkar
marko.kaukonen@heinolasm.fi
+358 44 2313 405