Sorteringsverk

HEINOLA har satsat hårt på hanteringsteknologin av sågade varor redan i över 30 år.

Vårt utvecklingsarbete baserar sig både på vår egen know-how och på företagsköp. Erfarenheterna från banbrytande företag som medverkat i utvecklingsarbete för hanteringssystem av sågade varor ingår nu i HEINOLAs produktprogram. Som resultat har vi ett produktsortiment som troligen är det mest omfattande och modernaste i världen.

RÅSORTERING

Flexibel, känslig och effektiv utrustning för kundens individuella behov. En modern automatisk anläggning för kvalitetssortering samt olika kapningsanläggningar för steglös trimning kan lätt anslutas till verket. De sågade varorna kan sorteras antingen i traditionella vertikala sjunkfack eller i nya horisontella sjunkfack upp till en hastighet på 180 st. per minut.

STRÖLÄGGNING

HEINOLA Ströläggare möjliggör en snabb och noggrann uppbyggnad av virkesbuntar i olika storlekar i torkanläggningen. Linjens element inkluderar en automatisk ströinmatning som matar upp till 13 ribbor med en ströläggningshastighet på över 200 st. per minut.

TORRSORTERING

HEINOLA Torrsorteringsverk har planerats i enlighet med individuella kundbehov för att sortera sågvaror i olika försäljningspartier. En inmatningsdel som också kan levereras utan elevator, och automatisk buntning av torkströn som möjliggör ständig inmatning är exempel på våra effektiva lösningar. En modern automatisk anläggning för kvalitetssortering samt olika kapningsanläggningar för steglös trimning kan lätt anslutas till verket. Sorteringen sker till vertikala sjunkfack eller till skonsamma horisontella fack upp till en hastighet på 180 st. per minut.

PAKETERING

HEINOLA Paketeringsanläggning samlar leveranspartierna i eleganta paket. Denna tillförlitliga anläggning passar bra i olika layouter. Moderna stämplingar, paketskydd, hörnskydd, förbindningar och rapporter ingår naturligtvis i leveransen, om kunden så önskar. Uppstaplingshastigheten kan överstiga 20 varv per minut. Vid anläggningslösningarna har man fäst speciell uppmärksamhet vid ergonomin för pakethanteringen.

KONTAKTA OSS

Veijo Malmi
Försäljningschef
veijo.malmi@heinolasm.fi
+358 50 358 4406

Ladda ned broschyren som PDF

SORTERINGSVERK 2018