Mobilhuggar

HEINOLA tillverkar flera typer av huggar för producering av träflis för energianvändning. Dessa huggar är konstruerade både för terräng- och terminalflisning.

Alla HEINOLA mobila huggarna för energianvändning är välkända för sin tillförlitlighet, robusta konstruktion, stora kapacitet, homogena flis och enkla underhåll. Alla huggmodellerna har motstålskonstruktion som är skyddad av brytbultar.

HEINOLA 1310 TRUCK – HUGGEN MED DEN STÖRSTA DIAMETERN I HUGGTRUMMAN I VÅR SERIE AV HUGGAR

Vår största huggen angående trumdiametern är utrustad med en 1300 mm huggtrumma och flisutlopp. Huggen är konstruerad för flisning av helträ, kvistade träd, stamved och hyggesrester. Huggens kapacitet är så hög som 400 im3/h.
3/h.

HEINOLA 1014 TRUCK – HUGGEN MED DEN STÖRSTA BREDDEN I VÅR SERIE AV HUGGAR

Den bredaste huggen i vår serie av huggar är utrustad med en 1400 mm bred matningsanordning, en 1000 mm huggtrumma och flisutlopp. Tack vare sin bredd lämpar sig huggen utmärkt för flisning av hyggesrester och även för flisning av helträ, kvistade träd och stamved. Huggens kapacitet är så hög som 350 im3/h.

HEINOLA 910 TRUCK – TILLFÖRLITLIG EFFEKTIVITET I OPTIMAL STORLEK

Det här är den näst största huggen i vårt sortiment och den är utrustad med 900 mm huggtrumma och stort flisutlopp. Huggen lämpar sig för flisning av helträ, kvistade trä, stamved och hyggesrester. Huggens kapacitet är upp till 300 im3/h.


HEINOLA MOBILE CHIPPERS – SIMPLICITY IS UNBEATABLE

KONTAKTA OSS

Matti Takatalo
Försäljningschef
Mobilhuggar, industrihuggar
matti.takatalo@heinolasm.fi
+358 50 354 5242