Sågning

HEINOLA Såglinjelösningar innehåller element för flera kundinriktade genomförandemodeller. Variabler kan vara råvaruunderlaget, produktionsmängden, befintliga utrymmen eller specialkrav på kundens marknad.

Som element i byggnationen av såglinjerna använder HEINOLA sina egna robusta maskinenheter och automation. Planreducerare, bandsågar, cirkelsågar, profileringsenheter och kantautomater utgör grunden för produktsortimentet.

HEINOLA Automation levererar sina egna inställningssystem, mätdon, optimeringar, kurvsågning och linjeautomation till linjerna. Baserad på kundens behov kan dessa elementer användas för byggande av en enkel och flexibel såglinje med rundgång eller en högeffektiv rak såglinje.

HEINOLA har levererat åtskilliga sågverk till olika länder och produktionskulturer.Leveranser till dessa olika förhållanden har lett till verkligen mångsidiga lösningar och kännedom om hur de grundprodukterna skall anpassas.

PLANREDUCERARE

En planreducerare är en basmaskin för våra såglinjeleveranser. Robusta reducerhuvud producerar flis av god kvalitet och ger de sågade varorna en bra utkvalitet. Talrika reducerhuvud har installerats även på maskiner från andra tillverkare som moderniseringsleveranser.

BANDSÅGNING

Våra bandsågar har ett patenterat dämpningssystem för vibrationer i klingan som möjliggör höga sågningshastigheter utan att mätnoggrannheten försämras.

CIRKELSÅGNING

Våra cirkelsågslösningar baserar sig på en lång erfarenhet och noggrann undersökning om hur cirkelsågar uppför sig under sågning. Våra nya tvåaxlade cirkelsåglösningar möjliggör sågning av stockar och bjälkar utan klingstyrningar och klyvknivar.

PROFILERING

Våra nya profileringsenheter är konstruerade för våra toppeffektiva, fullprofilerade linjelösningar. I dessa linjer, både under primär- och sekundärfasen, kan två eller fyra sidobrädor optimeras och bearbetas från varje bjälke eller block.

KONTAKTA OSS

Veijo Malmi
Försäljningschef
veijo.malmi@heinolasm.fi
+358 50 358 4406