Kantsågning

Heinola Sågverksmaskiner Ab:s kantautomat baserar sig på den välkända och tillförlitliga ASY600, av vilken finns flera tiotals i användning runt om i världen.

HGrundprincipen är att centrering, acceleration, mätning och kantsågning sker på samma raka linje utan skadliga tvärrörelser. Kantautomatens matningssystem är försett antingen med ett elevator- eller kassettmatningssystem.
HEINOLA har utvecklat en ny kantautomat – HEINOLA ASY 800. Alla väsentliga delar i inmatningen är förnyade. Inläggningen till kantningslinjen sker med elservon och centreringen med 6 par armar. De överliggande tryckrullarnas stödjande har förbättrats likaså. HEINOLA ASY800 kantautomatens kapacitet är upp till en bit i sekunden.

HEINOLA ASY600

Hundratals tillämpningar av den unika kantautomaten HEINOLA ASY600 har installerats runt om i världen. Den tillförlitliga och driftsäkra ASY600 har visat sig vara flexibel och passande för olika sågningsmiljöer.
HEINOLA kantautomater är uppbyggda av moduler. Genom att kombinera dessa moduler passar kantautomaterna för olika sågverkslösningar. Tack vare det välutvecklade mät- och automationssystemet och de exakt fungerande mekaniska kantanläggningarna uppnås optimalt utbyte. Kapaciteten hos HEINOLA ASY600 kantautomat är i genomsnitt 30 st. per minut.

HEINOLA ASY800

Heinola Sågverksmaskiner Ab har utvecklat en ny version av den traditionella HEINOLA ASY600 som mäter i längdriktningen. Alla väsentliga delar i maskinen har moderniserats, och målsättningen är att man med den kan kantsåga nästan ett stycke per sekund.
Nya egenskaper är bl.a. höjdjustering av elevatorns medbringare, automatisk identifiering av tjockleken med elevator, frekvensomvandlardrift av elevator och frekvensomvandlardrifter av kassettransportörer med pulsgivarstyrning. Därtill är den centrerande transportören försedd med en helt ny typ av elektrisk servoinmatare och sex par pneumatiska centreringsarmar.
Kantautomatens mekanik har planerats så att den kan förses med en- eller tvåsidig profil- eller kvalitetsmätare som mäter i längd- eller tvärriktningen.
Den nya HEINOLA ASY800 kantautomaten möjliggör alltså effektiva och flexibla lösningar enligt kundens behov och sågverkets layout. Kapaciteten hos HEINOLA ASY800 kantautomat är i genomsnitt 50 st. per minut.

KONTAKTA OSS

Veijo Malmi
Försäljningschef
veijo.malmi@heinolasm.fi
+358 50 358 4406