NYHETER

1.8.2014


Virkestorkorder från Kuhmo Oy till HEINOLA

Kuhmo Oy i Finland har beställt en 2-zons kanaltork typ HTC med kapacitet av ca 35 000 m3/år från Heinola Sågverksmaskiner AB. Denna HEINOLA kanaltork kan användas för torkning av tall- och granvirke med dimension 16 – 50 mm, från sågat råvirke till slutlig fukthalt av 12 – 18 %. Den nya kanaltorken tas i produktion under förra delen av 2015. Investeringen eliminerar flaskhalsen i Kuhmo Oy’s produktion och möjliggör då en produktionsökning.

Heinola Sågverksmaskiner tackar för förtroendet!

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Ladda mer