Heinola Sågverksmaskiner Ab

Heinola Sågverksmaskiner Ab är ett ledande företag som levererar teknologi inom den mekaniska skogsindustrin. Teknologin som vi levererar beaktar verksamhetsmiljöns krav och ger mervärde för våra kunder och ägare. Kunderna väljer aktivt de innovativa och tekniskekonomiskt konkurrenskraftiga produkter som Heinola Sågverksmaskiner Ab levererar.

VÄRDEN

Dessa är våra gemensamma värden som definierar våra mål. De är principer enligt vilka vi fungerar och som leder våra val. Värdena beskriver de strategiska avsikterna i vår arbetsgemenskap.
  • Kunnand
  • Kontinuerlig utveckling
  • Öppenhet
  • Tillförlitlighet
  • Internationalism
  • Hög företagsetik

 

KONCERN

Lifco AB är en börsnoterad koncern vilkens huvudägare är en svensk industriman Carl Bennet. I koncernen ingår ungefär 140 företag i 28 länder med totalt ca 5 000 anställda och en årlig omsättning på drygt 1 MDEUR. Läs mer på www.lifco.se

 

HISTORIA

1890

De första sågramarna levererades från Ahlström i Karhula.

 

1930-1970

Ramsågarnas dominansperiod.

 

1966

Plan-Sell Oy:s mekaniska verkstad grundades i Heinola.

 

1966-1980

Vid sidan av inhemska leveranser levererades bl.a. över 100 ströläggningsmaskiner och över 30 justerverk till det dåtida Sovjetunionen.

 

1980-talet

Särmäysautomaatit yleistyivät Suomen sahoilla. Plan-Sell ja Ahlström yhteen sahakoneiden osalta. Valmetin Kantautomaterna blev vanliga i de finska sågverken. Plan-Sell och Ahlström slog sig samman inom sågverksindustrin. Valmets affärsverksamhet för sågvaror och Bioneers flisverksamhet förvärvades.

 

1990-talet

I början av årtiondet kom det flera nya såglinjer till Finland. 1995 Troponor, senare Sorb Industri Ab blev ägaren. I slutet av årtiondet var marknadsandelen för sågverksflishuggar nästa 100 %..

 

2000-talet

Stora anläggningsleveranser till Ryssland, i hemlandet talrika moderniseringar av anläggningar, energiflishuggar spelar en mer betydande roll.

 

2010-talet

Stora anläggningsleveranser till Ryssland, i Finland fortsättas talrika moderniseringar av anläggningar.Ledande operatör alltid, nu och i framtiden

 

2020-talet

Ledande operatör alltid, nu och i framtiden

 

Jan Räsänen
VD
jan.rasanen@heinolasm.fi
+358 44 732 3813

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS

Läs senaste numret av vår kundtidning HEINOLA News

HEINOLA NEWS