Kuivaamot

Kymmenien vuosien kokemus Pohjoismaisen sahateollisuuden vaativista tuotanto-olosuhteista sahatavaran kuivauksessa on perustana HEINOLAn kuivaamoratkaisuissa.

Yksilöllinen kuivaamo suunnitellaan aina sahan tarpeen mukaan. Valittavan kuivaamon perustana ovat asiakkaan tarve, kapasiteetti ja laatu. Jokaisen kuivaamon kohdalla laajennusmahdollisuus otetaan huomioon.

Kuivaamon käyttö on joustavaa HEINOLA kuivaamoautomaation ja valvomo-ohjelmiston avulla. Prosessin asetusarvojen lataus ja seuranta tapahtuvat Windows-tyylisesti vetovalikoista avattavissa ikkunoissa.

HEINOLA KAMARIKUIVAAMOT

Kamarikuivaamo

Trukkitäyttöiset kamarikuivaamot on tarkoitettu pienien erien kuivaukseen dimensiosta, puulajista ja loppukosteudesta riippumatta. Ajanmukaisella automatiikalla varmistetaan hallittu kuivaus ja haluttu lopputulos. Vaunutäyttöisellä kamarikuivaamolla on mahdollista lyhentää kuormien vaihtoon kuluvaa aikaa ja näin parantaa käyttöastetta. Kamarin molemmilla puolilla olevaa katosta voidaan hyödyntää välivarastona. HEINOLA HCH Kamarikuivaamoja toimitetaan kolmea eri tyyppiä: Trukkitäyttöinen kamarikuivaamo, Läpiajettava kamarikuivaamo ja E-vaunutäyttöinen kamarikuivaamo.

Katso video:

HEINOLA KANAVAKUIVAAMOT

HEINOLA KANAVAKUIVAAMO

Kaksivaiheinen jatkuvatoiminen kanavakuivaamo sopii suurelle tuotannolle. Parhaaseen lopputulokseen päästään kuivaamalla jatkuvasti yhtä dimensiota ja puulajia samaan loppukosteuteen. Kuormien vaihto voidaan automatisoida. HEINOLA Kanavakuivaamoja toimitetaan kolmea eri tyyppiä: HTC-kanavakuivaamo, HFB-kanavakuivaamo ja Hybridikuivaamo™.

Katso video:

 

HEINOLA AUTOMAATTITRAVERSSI

HEINOLA ECO KUIVAAMOAUTOMATIIKKA

HEINOLA Kuivaamoautomatiikan etäkäyttö on mahdollista Internetin tai tehdasverkon kautta. Automatiikka sisältää kuivausasetekirjaston, joka perustuu tuhansiin kuivauksiin eri puulajeilla. HEINOLA Kanavakuivaamoissa on kuormakartta ja automaattinen ylösajo- ja dimensionvaihtoajo-ohjelma.

Kamariautomatiikkaan on integroitu Laatukamari® Opti-kuivaussimulaattori, joka on kehitetty yhteisprojektissa VTT:n ja  vaativan kotimaisen sahateollisuuden kanssa. Reaaliaikainen sähkö- ja lämpöenergian mittaus on kanavakuivaamoissa vakiona. Näin ollen kuivauksen ja kuivauskustannusten seuranta helpottuu.

 

  • Puhaltimia, kuljettimia ja nosto-ovia voidaan ajaa hallitusti taajuusmuuttajien ansiosta
  • Turvallisuusasioihin on kiinnitetty paljon huomiota – turvatoiminnot on integroitu logiikkaan
  • Kuorman leveyden tarkistus tehdään valokennoilla ja estetään liian leveän/vinon kuorman pääsy radalla eteenpäin
  • Valvotaan kattilan tasaista kuormitusta
  • Teho-ohjaus Eco – säästetään sähköenergiaa alhaisiin loppukosteuksiin kuivattaessa
  • Kaavan modifiointi kesken kuivauksen loppuasiakkaan toivomuksesta
  • Kattilahäiriön jälkeinen optimoitu toiminto – simuloidaan uusi kaava häiriön jälkeen
  • Kolmivaiheinen jäätymisenestojärjestelmä
  • Alkukosteuden ja tiheyden vaihtelun kompensointi – seurataan lämpötilanpudotusta, energiankulutusta ja simuloitua/toteutunutta kuivauskaavaa

 

HEINOLA KUIVAAMOT – VAATIVALLE POHJOISMAISELLE SAHATEOLLISUUDELLE

OTA YHTEYTTÄ

Marko Kaukonen
Tuotepäällikkö
Kuivaamot
marko.kaukonen@heinolasm.fi
+358 44 2313 405