AJANKOHTAISTA

21.11.2023


Uuden Heinolan näköinen mies – Hannu Kananen

Heinolan Sahakoneilla tehtiin muutama vuosi sitten suuri strateginen muutos. Liiketoiminta keskitettiin kolmen kivijalan ympärille: kuivaamot, hakkurit ja Heinola Service (After Sales). Tämän myötä yritys alkoi keskittyä entistä enemmän valmistavan teollisuuden asemasta projektinjohtoon ja asiantuntijaorganisaatioksi.

 

Muutos on ollut iso, mutta perusteltu ja toimiva. Strateginen linjaus on todettu toimivaksi. Uudesta Heinolasta on nyt jo muutaman vuoden kokemus, joka antaa perspektiiviä toiminnan kehittämiseen.

 

Hannu Kananen on yksi uuden Heinolan tuoma vahvistus. Hän antaa monella tapaa kasvot muutokselle ja suunnalle, johon yritys on menossa.

 

Rauma-projektista liikkeelle

 

Hannu Kananen aloitti kolme vuotta sitten, kun Heinola sai suuren kuivaamotilauksen Rauman Metsä Fibren sahalaitokselle. Heinola tarvitsi lisävoimaa projektinjohtoon, ja Kananen sopi siihen taustansa puolesta erinomaisesti.  Jo 19-vuotiaasta asti nyt 46-vuotias Hannu on ollut mukana puu- ja metalliteollisuuden projektinjohtotehtävissä, joten kokemusta on kertynyt poikkeuksellisen laajasti.

 

”Mies menee sinne, missä päin talossa apua tarvitaan.”

 

Laaja on myös työnkuva Rauma-projektin jälkeisessä ajassa Heinolalla. Omien sanojensa mukaan ”mies menee sinne, missä päin talossa apua tarvitaan.”

 

– Työnkuvani on ennen kaikkea projektinjohdon asiantuntijatehtävät, mutta teen hyvin laajasti kaikkea, missä voin olla avuksi ja hyödyntää kokemustani. Kehitämme kuivaamo- ja hakkurituotteitamme sekä After Sales -puolta hyvin kokonaisvaltaisesti, Hannu kertoo.

 

Kuivaamotuoteperheeseen onkin tullut paljon uutta viime aikoina. Suunnittelua on automatisoitu. On kehitetty uusia älykkäitä malleja, mikä mahdollistaa asioiden esittelyn asiakkaille 3D-muodossa hyvinkin nopeasti. Hakkuripuolella on kehitetty valmistettavuutta, mikä tuo parannuksia koneiden käytettävyyteen ja huollettavuuteen. Myös After Sales -puoli on entistä enemmän kosketuksissa muiden osastojen kanssa. Yhteistyötä tehdään vahvasti esimerkiksi suunnitteluorganisaation kanssa.

 

Raja-aidat nurin

Yksi uuden Heinolan tunnusmerkkejä on entistä vahvempi ”poikkitieteellinen” yhteistyö. Eri liiketoimintojen kehittämiseen on saatu huomattavaa lisäarvoa jakamalla järjestelmällisesti näkemyksiä osastoilta toiseen. Tämä näkyy muun muassa edellä mainituissa tuotekehityksen asioissa, ja monessa muussa: suunnittelu ja automaatio ovat enemmän tekemisissä keskenään, samoin suunnittelu ja alihankinta, kun omaa tuotantoa ei enää ole. Hannu Kanasen rooli on keskeinen uudessa työskentelytavassa.

 

”Koen, että minulla on osastointeja yhdistävää osaamista ja toimin viestinviejän roolissa osastojen välillä.”

 

– Teen hyvin erilaisia hommia talossa: asennusta, valmistusta ja suunnittelua. Koen, että minulla on osastointeja yhdistävää osaamista ja toimin viestinviejän roolissa osastojen välillä. Monipuolisuus on varmasti yksi vahvuuteni. Toimitusjohtajamme Jan Räsänen kertoo minulle, mihin milloinkin eniten tarvitaan ja panostetaan. Sitten menen sinne ja autan, Hannu kiteyttää.

 

Hannu Kananen                        

Project Specialist
hannu.kananen@heinolasm.fi
044 732 3819

Toimitusvalikoimaan kuuluu kuivauksen teknologiat sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Meillä on lisäksi satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta, ja olemmekin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia.

Tutustu tarjontaamme

Lataa lisää