HEINOLAN SAHAKONEET OY

Heinolan Sahakoneet Oy on johtava yritys mekaanisen metsäteollisuuden teknologian toimittajana markkina-alueellaan. Toimittamamme teknologia ottaa huomioon toimintaympäristön vaatimukset ja tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja omistajillemme. Asiakkaat valitsevat aktiivisesti Heinolan Sahakoneet Oy:n toimittamat innovatiiviset ja teknistaloudellisesti kilpailukykyiset tuotteet.

 

ARVOT

Nämä yhteiset arvomme määrittävät tavoitteemme. Ne ovat periaatteita, joiden mukaan toimimme ja jotka ohjaavat valintojamme. Arvot kuvaavat työyhteisömme tahtotilaa.
  • Osaaminen
  • Jatkuva kehitys
  • Avoimuus
  • Luotettavuus
  • Kansainvälisyys
  • Korkea yritysetiikka

 

KONSERNI

Lifco AB on pörssinoteerattu yhtiö jonka pääomistaja on ruotsalainen teollisuusmies Carl Bennett. Yhtiöllä on yli 1 miljardin euron liikevaihto ja se työllistää noin 5000 henkilöä. Lifcossa on noin 140 yritystä ja toimintaa 28 maassa. Katso lisää www.lifco.se

 

HISTORIA

1890

Ensimmäiset raamisahat Karhulasta Ahlströmiltä.

1930-1970

Kehäsahojen valtakausi.

 

1965

Plan-Sell Oy perustettiin Helsinkiin.

 

1966

Plan-Sell Oy:n konepaja perustettiin Heinolaan.

 

1966-1980

Kotimaan toimitusten ohessa mm. yli 100 rimoituskonetta ja yli 30 tasaamoa silloiseen Neuvostoliittoon.

 

1980-luku

Särmäysautomaatit yleistyivät Suomen sahoilla. Plan-Sell ja Ahlström yhteen sahakoneiden osalta. Valmetin sahatavarankäsittelyliiketoiminta ja Bioneerin hakkuriliiketoiminta ostettiin.

 

1990-luku

Vuosikymmenen alkupuolella useita uusia sahalinjoja Suomeen.

 

1995

Troponor, sittemmin Sorb Industri Ab omistajaksi. Vuosikymmenen loppupuolella lähes 100% markkinaosuus sahalaitoshakkureissa.

 

2000-luku

Venäjälle suuria laitostoimituksia, kotimaassa paljon laitosmodernisointeja, energiahakkurit voimakkaasti kuvaan mukaan.

 

2010-luku

Vientiin, erityisesti Venäjälle suuria laitostoimituksia. Suomessa edelleen paljon laitosmodernisointeja.

 

2020-luku

Johtava toimija, nyt, aina ja tulevaisuudessa

 

KATSO HEINOLAN SAHAKONEIDEN HISTORIAVIDEO:

Jan Räsänen
Toimitusjohtaja
jan.rasanen@heinolasm.fi
+358 44 732 3813

Tutustu asiakaslähtöisiin, luotettaviin ja tehokkaisiin ratkaisuihin.

HEINOLA KUIVAAMOT

Lue uusin HEINOLA News -asiakaslehtemme

HEINOLA NEWS