HEINOLAN SAHAKONEET OY

Heinolan Sahakoneet Oy on johtava yritys mekaanisen metsäteollisuuden teknologian toimittajana markkina-alueellaan. Toimittamamme teknologia ottaa huomioon toimintaympäristön vaatimukset ja tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja omistajillemme. Asiakkaat valitsevat aktiivisesti Heinolan Sahakoneet Oy:n toimittamat innovatiiviset ja teknistaloudellisesti kilpailukykyiset tuotteet.

 

ARVOT

Nämä yhteiset arvomme määrittävät tavoitteemme. Ne ovat periaatteita, joiden mukaan toimimme ja jotka ohjaavat valintojamme. Arvot kuvaavat työyhteisömme tahtotilaa.
  • Osaaminen
  • Jatkuva kehitys
  • Avoimuus
  • Luotettavuus
  • Kansainvälisyys
  • Korkea yritysetiikka

 

KONSERNI

Lifco AB on pörssinoteerattu yhtiö jonka pääomistaja on ruotsalainen teollisuusmies Carl Bennett. Yhtiöllä on yli 1 miljardin euron liikevaihto ja se työllistää noin 5000 henkilöä. Lifcossa on noin 140 yritystä ja toimintaa 28 maassa. Katso lisää www.lifco.se

 

HISTORIA

1890

Ensimmäiset raamisahat Karhulasta Ahlströmiltä.

1930-1970

Kehäsahojen valtakausi.

 

1965

Plan-Sell Oy perustettiin Helsinkiin.

 

1966

Plan-Sell Oy:n konepaja perustettiin Heinolaan.

 

1966-1980

Kotimaan toimitusten ohessa mm. yli 100 rimoituskonetta ja yli 30 tasaamoa silloiseen Neuvostoliittoon.

 

1980-luku

Särmäysautomaatit yleistyivät Suomen sahoilla. Plan-Sell ja Ahlström yhteen sahakoneiden osalta. Valmetin sahatavarankäsittelyliiketoiminta ja Bioneerin hakkuriliiketoiminta ostettiin.

 

1990-luku

Vuosikymmenen alkupuolella useita uusia sahalinjoja Suomeen.

 

1995

Troponor, sittemmin Sorb Industri Ab omistajaksi. Vuosikymmenen loppupuolella lähes 100% markkinaosuus sahalaitoshakkureissa.

 

2000-luku

Venäjälle suuria laitostoimituksia, kotimaassa paljon laitosmodernisointeja, energiahakkurit voimakkaasti kuvaan mukaan.

 

2010-luku

Vientiin, erityisesti Venäjälle suuria laitostoimituksia. Suomessa edelleen paljon laitosmodernisointeja.

 

2020-luku

Johtava toimija, nyt, aina ja tulevaisuudessa

 

KATSO HEINOLAN SAHAKONEIDEN HISTORIAVIDEO:

Jan Räsänen
Toimitusjohtaja
jan.rasanen@heinolasm.fi
+358 44 732 3813

Tutustu asiakaslähtöisiin, luotettaviin ja tehokkaisiin ratkaisuihin.

HEINOLA KUIVAAMOT

Toimitusvalikoimaan kuuluu kuivauksen teknologiat sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Meillä on lisäksi satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta, ja olemmekin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia.

Tutustu tarjontaamme